Stap voor stap leren

geplaatst in: GemeenteSteedsBeter | 0

In onze blog van oktober 2018 schreven wij het volgende:

    “Tot zover voelt het verhaal van Fogg heel eigen wanneer wij kijken naar de weg die wij met onze klanten bewandelen middels het aanleren van de verbeter-kata. Hier staat het nemen van kleine stappen richting het einddoel centraal. Wat we echter wel merken, is dat hoe succesvol het nemen van vele kleine stappen ook is, de gewoonte van het houden van kata sessies maar moeilijk inslijt.”

Geïnspireerd door het betoog van Fogg, zochten wij naar bestaande structuren en gewoonten om de verbeter-kata sessies aan te koppelen. Met deze redenering stapten wij echter in de valkuil die wij zelf zo vaak aan onze klanten voorhouden: we haalden doel en middel door elkaar. Hier kwamen we tijdens een evaluatie sessie met een klant achter.

Tijdens de evaluatie vroegen wij of Kata als methode nog gebruikt wordt, ook nadat wij gestopt waren met het coachen van verbeter-kata sessies. De directeur gaf ons te kennen dat de posters met de stappen van de verbeter-kata niet meer gebruikt werden. “Maar”, voegde hij er aan toe, “het heeft onze manier van denken en doen sterk beïnvloedt. Wij houden elkaar en onszelf nu scherp op verbeteringen en waken ervoor dat we niet meteen de oplossing in schieten. We zijn heel bewust bezig met verbeteren in kleine stappen met de visie van waar wij naartoe willen voor ogen. Wij doen dit met hoofd, hart en handen. Iedere dag een beetje beter.”

En dat is precies waar het om gaat! De verbeter-kata posters zijn een instrument om de denkwijze achter de verbeter-kata te ervaren, ermee te gaan experimenteren en het vervolgens een plek te geven in de bestaande structuur van de organisatie. Precies zoals professor BJ Fogg aangaf in zijn TEDx presentatie, maar wat wij in het licht van de verbeter-kata te letterlijk vertaalden.

Door te experimenteren en te evalueren kwamen wij hier achter. Precies zoals de verbeter-kata ons heeft leren denken en doen, nu ook zonder poster.

Laat een reactie achter