Het doel van onze aanpak is om een proces van continue verbetering op gang te brengen in jouw organisatie. Met training en opleiding in klassikaal verband ga je dit, zo heeft de praktijk ons keer op keer geleerd, niet realiseren.

Onze werkwijze is gericht op het leren van medewerkers en managers hoe zij zich een gedragsroutine van permanent verbeteren eigen kunnen maken. En hoe zij vervolgens ook zelf anderen daarin kunnen coachen. Wij helpen de organisatie om dit proces van “al doende leren” op gang te brengen en te borgen. Soms is daarvoor een workshop of training nodig, maar de meeste aandacht van ons gaat naar het leren coachen van coaching en begeleiding tussen medewerkers onderling en tussen management en medewerkers in hun dagelijkse werk.

Stap voor stap verbeteren van het eigen werkproces of de eigen werkomgeving is steeds het uitgangspunt. Belangrijk hierbij is:

• iedereen in de organisatie is op de een of andere manier betrokken;
• er heerst een sfeer van vertrouwen binnen en tussen alle lagen van de organisatie;
• medewerkers kunnen rekenen op een veilige omgeving met ruimte voor initiatief en experimenteren.

plaatje werkwijze