Wat is er eigenlijk nodig voor Eigenaarschap?

geplaatst in: GemeenteSteedsBeter | 0

Een middelgroot bedrijf ziet de noodzaak voor meer eigenaarschap binnen de gelederen. Aan ons wordt
advies gevraagd hoe dit het beste ontwikkeld kan worden. Het bedrijf is tevens bezig met het invoeren van competentiemanagement. De kerncompetenties van het bedrijf waren inmiddels uitgebreid besproken en vastgesteld. Tijdens de discussie over eigenaarschap bleek dat deze competenties te weinig aansloten op de voorwaarden voor eigenaarschap, die te vertalen zijn in competenties zoals: vertrouwen, initiatief, flexibiliteit, daadkracht en verantwoordelijkheid. Met het toevoegen van deze competenties kregen medewerkers en managers concrete handvatten om eigenaarschap beter bespreekbaar te maken.

Veel organisaties ervaren te weinig eigenaarschap bij hun mensen. Het gebrek aan eigenaarschap bij medewerkers is in veel gevallen het gevolg van het gedrag van de leidinggevenden zelf (zie ook onze blog van vorige maand). Deze zitten nog te vaak in de rol van probleemoplosser, waarbij de medewerkers zijn verworden tot uitvoerders van de bedachte oplossingen. Dit leidt niet zelden tot ontevredenheid bij zowel de medewerkers als de leidinggevende. Maar wat is er nodig om eigenaarschap bij medewerkers te ontwikkelen? En wat typeert een medewerker die zich eigenaar voelt?

Bij eigenaarschap horen medewerkers, teams en organisaties die:
• Zich verantwoordelijk voelen, verantwoordelijkheid nemen, aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheden;
• Duidelijke afspraken maken en nakomen;
• Flexibel zijn, niet voor één gat te vangen;
• Niet afhankelijk zijn van de leidinggevende, maar zelf initiatief nemen, vooruitkijken, anticiperen, pro-actief zijn, signaleren etc.

En voor eigenaarschap moet ook aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
• De medewerker moet het willen en kunnen;
• Iedereen moet weten wie eigenaar is;
• Je hebt als leidinggevende vertrouwen in jouw medewerkers.

    Vertrouwen is een cruciaal onderwerp en wat anders dan ‘je moet er toch op aan kunnen dat’ of ‘we kijken wel hoe ’t gaat’. Dat is naïviteit.
    Vertrouwen is: je hebt vastgesteld dat jouw medewerker competent is voor de functie en taken en je hebt daarover heldere afspraken gemaakt;

• De medewerker heeft invloed.

    Dat wil zeggen: hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigendom maar hij is ook bevoegd om de maatregelen te nemen die daarbij horen;

• Inzicht en overzicht is van belang: transparantie over de voortgang, ook voor de medewerker.

Om eigenaarschap te ontwikkelen is vaak gedragsverandering nodig bij zowel de manager als de medewerker. Oefenen in de praktijk van alle dag is zeer effectief als je weet wat je van elkaar mag verwachten qua houding en gedrag. Volgende maand gaan we verder in op hoe leidinggevende en medewerker(s) dit dagelijks kunnen oefenen!

Laat een reactie achter